info@isteutopyaisg.com  (0 216) 317 75 06
  • Bizi Takip Edin :

Diğer Sağlık Personeli Hizmeti

Diğer Sağlık Personeli Hizmeti

Şimdilik sadece çok tehlikeli sınıf ve 10 kişi ve üzerinde çalışan sayısı olan işyerlerinde görevlendirdiğimiz diğer sağlık personellerimiz işyeri hekimiyle birlikte çalışarak aşağıdaki hizmetlerde bulunur:

  • İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönlendirilmesinde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak, veri toplamak ve gerekli kayıtları tutmak.
  • Çalışanların sağlık ve çalışma öykülerini işe giriş/periyodik muayene formuna yazmak ve işyeri hekimi tarafından yapılan muayene sırasında hekime yardımcı olmak.
  • Özel politika gerektiren grupların takip edilmesi ve gerekli sağlık muayenelerinin yaptırılmasını sağlamak.
  • İlk yardım hizmetlerinin organizasyonu ve yürütümünde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak.
  • Çalışanların sağlık eğitiminde görev almak.
  • İşyeri bina ve eklentilerinin genel hijyen şartlarının sürekli izlenip denetlemesinde işyeri hekimiyle birlikte çalışmak.
  • İşyeri hekimince verilecek iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili diğer görevleri yürütmek.
  • İşyerinde görevli çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlamak ve bu kişilerle işbirliği yapmak.
Diğer Sağlık Personeli Hizmeti

Diğer Sağlık Personeli Hizmeti

"İş'te İSG, İşte ÜTOPYA!"

Top