itaki 2 yorum

İBYS BAŞLIYOR.

İBYS (İş Sağlığı Ve Güvenliği Bilgi Yönetim Sistemi) Hakkında

İş sağlığı ve güvenliği alanında gerek Bakanlığımıza gerekse ilgili kurumlara sağlanacak karar destek sisteminin ön hazırlığını oluşturmak ve mevcut verilerin anlamlandırılması amacıyla İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgi Yönetim Sistemi ( İBYS ) geliştirilmiştir.

İSG alanında işyerlerinden elde edilecek veriler ve mevcut veriler ışığında bütünleşik bir bakış açısı ile önleyici strateji geliştirilmesine hizmet edecek olan İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgi Yönetim Sistemi ile birlikte sektörel ve bölgesel farklılıklar içerisinde alınması gereken önlemlerin önceliklendirilmesine büyük katkı sağlayacaktır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgi Yönetim Sistemi aracılığı ile 6331 sayılı Kanunun 27 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Bakanlık, bu Kanuna göre yapılacak iş ve işlemlere ait her türlü belge veya bilgiyi, elektronik ve benzeri ortamlar üzerinden isteyebilir, arşivleyebilir, bu ortamlar üzerinden onay, yetki, bilgi ve belge verebilir.” hükmüne dayanarak sektöre ve bölgeye özgü veri toplama süreci başlatılacaktır.

İşveren Ne Yapmalı?

İSG Hizmetlerine ilişkin ilgili mevzuatta belirtilen yükümlülüğünü Bakanlıkça yetkilendirilen birimlerden (OSGB veya TSMB) alarak yerine getiren işverenler İSG yazılımı almakla yükümlü değillerdir.

Ancak iş sağlığı ve güvenliği hizmetini aldıkları birimlerce yetkili bir yazılımın kullanılmakta olduğunun işverenlerce teyit edilmesi önem arz etmektedir. İşveren dilerse kendi temin edeceği tescilli bir yazılımı kullanabilecektir.

İSG Profesyoneli Ne Yapmalı?

Bireysel görevlendirilen profesyoneller ne yapmalı

İşyerlerinde çalışanlar arasından görevlendirilen işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personeli unvanlı kişiler işveren tarafından sağlanan İSG yazılımını doğru ve etkin bir şekilde kullanmak ile yükümlüdür. İşveren uygun gördüğü takdirde bireysel görevlendirilen İSG profesyonelinin kendi temin edeceği tescilli bir yazılımı kullanabilir.

Yazılım içerisinde bildirimi zorunlu olan konu başlıkları ile ilgili konulara ait bildirim parametreleri Veri Seti başlığı içerisinde duyurulmaktadır.

Görevlendirme yapan işveren ne yapmalı

İSG Hizmetlerine ilişkin yükümlülüğün işyerinde uygun nitelikteki çalışanlar arasından görevlendirilmesi suretiyle yerine getirildiği durumlarda; işverenin, görevlendirdiği kişilerin 01.06.2018 tarihine kadar tescil edilmiş bir İSG yazılımı kullandığını teyit etmesi gerekmektedir.

Yetkili Firmalar

Tescil işlemleri tamamlandıkça güncellenen ve Bakanlık tarafından onaylanan yazılım firmalarının son haline bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular

1.Bakanlık işyerlerini elektronik olarak denetleyecek mi?

İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgi Yönetim Sistemi (İBYS) merkezi bir karar destek sistemi olmakla birlikte denetime esas bilgileri içermeyecektir. İş sağlığı ve güvenliği alanında yapılacak denetimler İş Teftiş Kurulu Başkanlığınca yürütülecek olup ilgili birimlerce görevlendirilen müfettişler yerinde denetim ile denetimlerini gerçekleştirmektedirler.

2.Veri setlerinde yer alan bilgileri gönderme yükümlülüğümüz ne zaman başlamaktadır?

İş sağlığı ve güvenliği hizmet almakla yükümlü işyerleri için veri gönderimi yükümlülüğü 01.06.2018 tarihinde başlamaktadır. Yayınlanacak veri setleri doğrultusunda ilgili verilerin İSG yazılımları aracılığıyla gönderimi de başlatılacaktır.

3.İşveren olarak sorumluluklarım nelerdir?

Hizmet alan işveren ne yapmalı

İSG Hizmetlerine ilişkin ilgili mevzuatta belirtilen yükümlülüğünü Bakanlıkça yetkilendirilen birimlerden (OSGB veya TSMB) alarak yerine getiren işverenler İSG yazılımı almakla yükümlü değillerdir. Ancak iş sağlığı ve güvenliği hizmetini aldıkları birimlerce yetkili bir yazılımın kullanılmakta olduğunun işverenlerce teyit edilmesi önem arz etmektedir. İşveren dilerse kendi temin edeceği tescilli bir yazılımı kullanabilecektir.

Görevlendirme yapan işveren ne yapmalı

İSG Hizmetlerine ilişkin yükümlülüğün işyerinde uygun nitelikteki çalışanlar arasından görevlendirilmesi suretiyle yerine getirildiği durumlarda; işverenin, görevlendirdiği kişilerin 01.06.2018 tarihine kadar tescil edilmiş bir İSG yazılımı kullandığını teyit etmesi gerekmektedir.

4.OSGB olarak sorumluluklarım nelerdir?

İşyerlerinde görevlendirme yaparak iş sağlığı ve güvenliği hizmeti sunan yetkili birimler, görevlendirdiği kişilerin kullanımına sunmak üzere 01.06.2018 tarihine kadar İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgi Yönetim Sistemi (İBYS) yazılımı almakla yükümlüdürler. İşveren dilerse kendi temin edeceği tescil edilmiş bir yazılımı kullanabilecektir.

Ancak iş sağlığı ve güvenliği hizmeti kapsamında görevlendirdikleri kişilerin yazılımı doğru ve etkin bir şekilde kullanmakta olduğunun birim yetkililerince teyit edilmesi önem arz etmektedir.

5.İş güvenliği uzmanı olarak sorumluluklarım nelerdir?

Bireysel görevlendirilen profesyoneller ne yapmalı

İşyerlerinde çalışanlar arasından görevlendirilen işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personeli unvanlı kişiler işveren tarafından sağlanan İSG yazılımını doğru ve etkin bir şekilde kullanmak ile yükümlüdür. İşveren uygun gördüğü takdirde bireysel görevlendirilen İSG profesyonelinin kendi temin edeceği tescilli bir yazılımı kullanabilir.

Yazılım içerisinde bildirimi zorunlu olan konu başlıkları ile ilgili konulara ait bildirim parametreleri Veri Seti başlığı içerisinde duyurulmaktadır.

6.Geçmişe yönelik veri gönderimi olacak mı?

01.01.2018 tarihi itibarı ile yapılan işlerden veri setlerinde yer alan bilgiler gönderilebilecektir. Söz konusu verilerin yeni oluşturulması halinde 01.01.2019 tarihine kadar içinde bulunduğumuz yıla ait veriler gönderilebilecektir.

7.Veri setlerinin içinde neler olacak?

Veri setleri içerisinde 2018 yılı içerisinde 4 farklı kategori olacaktır.

 1. Çalışanların Eğitimi
 2. Sağlık Gözetimleri
 3. Saha Gözetimleri (Tehlike Kaynakları)
 4. Sektörel Veriler

Verilerin içeriklerini görmek için tıklayınız.

8.Yazılıma girmiş olduğumuz veriler için belge düzenleme yükümlülüğümüz ortadan kalkacak mı?

Yazılım üzerinden verilerin gönderilmesi söz konusu hizmet ile ilgili evrak düzenleme yükümlülüğünü ortadan kaldırmamaktadır. Yapılan işlere yönelik mevzuatta belirtilen dokümanlar oluşturulmaya devam edecektir.

9.Aynı işyerinde işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının farklı yazılımlar kullanabilmesi mümkün mü?

İSG profesyonellerinin veri setlerinde belirtilen bilgileri oluşturarak Bakanlığımıza bildirebilmesi için Bakanlığımızca tescil edilmiş bir entegratör firma tarafından erişim sağlaması gerekmektedir. Söz konusu Entegratör firmalardan olmak koşulu ve işverenin onayı olması şartı ile aynı işyerinde birden fazla yazılım kullanılmasında bir sakınca yoktur.

10.Entegratör firma olabilmek için ne yapmalıyım?

Entegratör firma olmak için başvurmak isteyen yazılım firmalarının internet sitesindeki başvuru evraklarını hazırlayarak İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne randevu alarak başvuruda bulunmaları gerekmektedir. İlgili duyuru için tıklayınız.

11.Kullanmakta olduğumuz bir yazılım var; değiştirmemiz mi gerekecek?

Kullanılan yazılımın Bakanlığımızca tescil edilen yazılımlardan olması gerekmektedir. Mevcut yazılımınızın 01.06.2018 tarihine kadar tescil edilmesi durumunda bir değişikliğe gidilmesine gerek olmayacaktır. Bu konuda yazılım firmanız ile görüşerek ilgili prosedürü takip edebilirsiniz.

İşyerinin kendi bünyesinde geliştirdiği İSG yazılımları da Bakanlıkça tescil edildikten sonra kullanılabilecektir.

12.Entegratör firma bilgilerine nasıl ulaşabilirim?

Tescil işlemleri devam etmektedir. İlgili firmaların bilgilerine yakın zamanda ibys.csgb.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

13.OSGB olarak yazılımı kullandığımızda işveren de bir yazılım alacak mı?

İşverenlerin OSGB’den hizmet aldığı durumlarda ilgili OSGB yazılımı almakla yükümlü olmaktadır. Söz konusu yazılımın kullanıldığını takip etmesi işveren için yeterli olacaktır. İkinci bir yazılıma ihtiyaç duyulmamaktadır.

14.Hangi yazılım programını kullanacağıma nasıl karar vereceğim?

Bakanlığımızca tescil edilen firmalardan birinin tercih edilmesi yeterli olacaktır. İlgili firmanın seçimi taraflara bırakılmıştır.

15.Yazılım kullanırken İSG Profesyonelleri nelere dikkat etmeli?

Bakanlığımızca tescil edilen yazılımlardan birinin kullanılması yazılım temin yükümlülüğü için yeterlidir. Ayrıca İSG profesyonelleri Bakanlığımıza veri gönderirken e-İmza ya da Mobil İmza kullanmak zorundadır, kişi kendi oluşturduğu ve gönderdiği veriden sorumlu olacaktır. Veri gönderim süreci başlamadan önce e-İmza ya da Mobil İmza temin etmeleri önem arz etmektedir.

— 2 Comments —

 1. Yorumunuz için teşekkür ederiz. Onaylı firma listesi için ilgili sayfanın bağlantısı verilerek içerik güncellemesi yapılmıştır.

 2. Firmalar yazıldığı kadar değil daha fazla. Bu tarz makaleleri güncellemekte fayda var.

  AE TELEKOM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YAZILIM ve TİCARET A.Ş.
  AEA ÖZEL SAĞLIK EĞİTİM DAN. İNSAN KAYN. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
  AĞAÇ YAZILIM BİLİŞİM EĞİTİM ELEKTİRK ELEKTRONİK SAN VE TİC. A.Ş.
  AKADEMEDYA YAZILIM BİLGİSAYAR EĞİTİM VE DAN. SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
  AKARE BİLİŞİM HİZ.TİC.A.Ş.
  AKY BİLİŞİM TEKNOLOJİ ENERJİ DAN. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
  ARES İNOVASYON ARGE YAZILIM HİZ.LTD. ŞTİ.
  ARGE 360 YAZILIM TEKN. DAN. VE İLETİŞİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.
  AY ELEKTRONİK BİLGİSAYAR VE MÜHENDİSLİK TİC. LTD. ŞTİ.
  AYBEL YAZILIM
  BİMSER ÇÖZÜM YAZILIM TİC. A.Ş.
  BULUTMD YAZILIM LTD. ŞTİ.
  CMA DANIŞMANLIK VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ LİMİTED ŞİRKETİ
  ÇÖZÜM İSTANBUL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TİC. LTD. ŞTİ.
  DÖNÜŞÜM İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
  DRUZ YAZILIM BİLG.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
  EGEROBOT OTOMASYON MÜH. PROJE DAN. SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.
  ENSA BİLGİ TEKNOLOJİLERİ LTD. ŞTİ.
  FALKON FAKS KOMP. CİH. ON. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
  GREEN GLOBAL BİLİŞİM VE TİC. LTD. ŞTİ
  HİPOTEZ BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.
  HN ARGE DAN.BİL.YAZ.VE REKLAMCILIK TİC.LTD.ŞTİ.
  HSE GLOBAL YAZILIM A.Ş.
  İNDEMSOFT YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ
  İNTRANET YAZILIM A.Ş.
  İOVA BİLGİSAYAR YAZILIM VE REKLAM HİZMETLERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
  İSG YOLHARİTASI YAZILIM DAN.SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
  İSGDATA İŞ GÜVENLİĞİ YAZILIMLARI
  KOÇSİSTEM BİLGİ VE İLETİŞİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ
  KURUMSAL YAZILIM ÇÖZÜMLERİ A.Ş
  LOGO ELEKTRONİK TİC.HİZ.A.Ş.
  LOGOSOFT BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SAN.VE TİC.A.Ş.
  MAVİ NOKTA BİLGİ TEK.YAZILIM BİLG.TAR.HAY.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
  MEBİTECH BİLİŞİM A.Ş.
  MEDİTEK YAZILIM
  MUĞLA OTOMOTİV TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
  PETEKSOFT BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİM VE DANIŞMANLIK TİC. LTD.ŞTİ.
  PRUSA TEK. BİL. BİLG. GÜV. SİST. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
  SAPİAS İŞ SAĞ. VE GÜV. MÜH. EĞT. YAZ. HİZM.İ TİC. LTD. ŞTİ.
  SİRİUS BİLİŞİM DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ.
  TÜRKGÜVEN YAZILIM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.
  UD DANIŞMANLIK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİM GIDA İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
  ULUDAĞ BİL.BİLG.MEDYA İLETİŞİM VE ELEKT.İNŞ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
  VOSVOS BİLİŞİM LTD. ŞTİ.
  YÖNETİM AKADEMİSİ OSGB ARAŞTIRMA MÜH.EĞT.DAN. VE PERİYODİK KONTR. SAN TİC. LİT.ŞTİ.
  ZEHRA ARAZ HİLAL YAZILIM

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir